Obec Bratčice
Obec Bratčice

Czech POINT

logoI v naší obci lze využít služeb sítě CZECHPOINT. A to v úředních hodinách v budově obecního úřadu.

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT

- výpis z katastru nemovistotí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku,  výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku

Ceník poplatků za Czech POINT

  • poplatky za výpis z katastru nemovitostí 
  • poplatky za výpis z obchodního rejstříku 
  • poplatky za výpis ze živnostenského rejstříku
  • centrální registr řidič
  • Insolvenční řízení

                   za první stranu 100,- Kč, za každou druhou stranu 50,-Kč

 

Více na: http://www.czechpoint.cz/web/