Navigace

Obsah

Výstavba sítí v lokalitě U lesa II etapa

Příprava parcel pro výstavbu rodinných domků v Bratčicích Ulesa pokračuje.

Lokalita "U lesa" je rozdělena na dalších 10 parcel pro budoucí výstavbu rodinných domků. V březnu tohoto roku zde proběhla výstavba dešťové kanalizace a vodovodu.V dubnu bude následovat výstavba plynovodu a elektrické sítě. Po sklizni řepky budou všechny parcely určené dle územního plánu pro stavbu rodinných domků volné a tak nebude majitelům stavebních parcel již nic bránit ve výstavbě. Elektrifikace parcel byla zafinancována z obecního rozpočtu již před rokem. Na stavbu dešťové kanalizace a vodovodu obec požádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Na stavbu plynofikace uzavřela obec smlouvu s dodavatelem plynu o odkupu po zrealizování stavby. Provizorní komunikace v této lokalitě bude financována z dotace, o kterou požádala obec Středočeský kraj. V případě přidělení dotace, proběhne výstavba provizorní komunikace v měsících květnu a červnu. Zájemci si mohou zakoupit poslední tři volné parcely a prakticky ihned začít stavět domky pro své rodiny. Veškeré informace Vám rádi poskytneme na obecním úřadě viz: www.bratcice.cz/